Dnes je: 21.01.2021 Meniny má Vincent
Používatežov online: 83 Používatežov v sekcii
Články a reportáže: 3
Registrovaných: 0 Anonymných: 83 Viac ...

Diskusia - novinky

Novinky, články, reportáže

Autor: : admin
Dátum zverejnenia: 26.11.2010 0:00:00
Zobrazení : 9090

Pred pár týždňami prebehla médiami správa o dražbe majetku riaditeža čHž, ktorá spustila lavínu emócií na jeho hlavu, ale i na klub KOTP, ktorý vec medializoval. Vlna obviňovania a útokov mladých chlapcov, ktorí sú ochotní za pár hodín slávy v podobe vežkého rušňovodiča na čHž urobi i napísa čokožvek, prerástla v invektívy a zahmlievanie podstaty. O čo vlastne v tejto kauze ide a na čo chcel klub poukáza akosi uniklo. Ale máme tvrdenia jednej i druhej strany, tak poďme porovnáva a pekne od začiatku.


Najprv niečo z histórie. Začiatkom osemdesiatych rokov sa začalo čoraz hlasnejšie hovori o zrušení poslednej lesnej železnice na Slovensku. Dozvedeli sa o tom aj v Urbione Banská Bystrica, pri spracovávaní urbanistickej štúdie povodia Čierneho Hrona dvaja mladí zväzáci, Ing. arch.Vlado Paško a Klára Kubičková. Táto skutočnos im nebola žahostajná a tak sa začal boj o záchranu krážovnej lesných železníc. V tých časoch sa takáto vec dala robi iba pod hlavičkou socialistickej organizácie a tak zväzáci založili zväzácke hnutie Strom Života, ktoré slúžilo najmä na záchranu a obnovu technických pamiatok na Slovensku. Pod jeho hlavičkou sa mohli robi verejné zbierky i vyjednáva s organizáciami, ktoré narábali s historickým majetkom. Každá takáto organizácia (rozumej dnes firma či podnik), mala samozrejme vlastnú organizáciu SZM (zväzákov), ktorí vždy vyšli v ústrety. Najmä ak bolo treba robi niečo iné, ako sa komunisti rozhodli. Bola to forma určitého odboja, ktorý fungoval všade. Zväzáci museli plni i záväzky, ktoré si dali, a tak sa zbieral kovový šrot, peniaze z brigád a posielali sa na účet Stromu života, ktorý vykupoval z Kovošrotu či z firiem cenné mašinky a vagóniky, ktoré tam zasa zväzáci pre Balog odkladali, a tým zachraňovali pred hladnými pecami. Väčšinou to fungovalo tak, že za poukážku tony odovzdaného železa a fžašku borovičky dostali dve tony vagónikov či kožajníc. Nikdy nikomu nič nechýbalo a všetci boli spokojní.

Vďaka tomu, že medzitým pán výpravca z Čiernohronskej lesnej železnice Klement Auxt spracoval návrh na zápis jestvujúcich vozidiel, trate a zariadení za Národnú kultúrnu a technickú pamiatku, nemohli lesy pokračova v likvidácii zapísaných vecí, ale zbytok vozili húfne do Kovošrotu i za cenu odvolania žudí pracujúcich v hore a nesplnenia plánu ažby. A tak sa v noci zakopávali kožajnice a výhybky, vagóny sa štósovali v kovošrote pri plote.

"Železnáky" pripravené na odvoz do šrotu ešte poslúžili na zvoz kožajníc z Kamenistej doliny. Torzo mosta ešte stojí vďaka zápisu do štátneho Zoznamu kultúrnych pamiatok.

Čierny Balog, stacionárna expozícia. Pilinový vozeň nezachránil pred autogénom pred rokom ani zápis medzi pamiatky.Zo zapísaných vecí vytvorili stacionárnu pamiatku, na ktorej bol prísny zákaz jazdenia. Jazdi sa mohlo jedinou červenou "gébuskou", keď sa išlo na tra robi údržbu na riaditežov súhlas. Zhromažďova zachránené veci na takomto mieste bolo nemožné a tak „stromáci“ získali pozemok s výhybňou pri bráne do píly Štiavnička. Tento pozemok oplotili a sem začali zváža všetky cennosti a poklady ešte zachované zo zrušených úzkych železníc na Slovensku. Okamžite sa začal na Štiavničke budova skanzen úzkych železníc z rôznych rozchodov a odvetví. Tehelne, repné dráhy ale i ostatných úzkych z ktorých sa čo-to dalo po dolinách ponachádza a pod. V skanzene stromáci postavili depo pre dva rozchody a to 600mm a 760mm, aby boli „poklady“ v suchu a nechátrali, pokiaž na ne príde čas. Vzniklo i pár projektov na využitie iných rozchodov, ale keďže väčšina úzkych vozidiel je stavaná univerzálne, nebýva problém s ich prerozchodovaním. Typickým príkladom je aj Smoschewer typ RIIIc ktorý mal 600mm rozchod.Nahliadnime teda do tých čias, ako to tam vyzeralo:Rok 1986. Stavba depozitáru Štiavnička je v plnom prúde. Vpravo v pozadí Korytnická nemka privezená zo Želiezoviec, v popredí Joy a vžavo Smoschewer, ešte na rozchod 600mm.OTTO z Remetských Hámrov.


Smoschewer na 600mm rozchode.


Normálnerozchodný Kraus, známy dlhé roky z Chvatimechu.


Joy detail. Rušeň je klasické RIIIc vyrobené v Budapešti, ale s vežmi ojedinelým uhlovým rozvodom Joy.V popredí pôvodom osobný voz z Korytnice, za ním Korytnický štvorokeňák.


Na stavbu „hajcu“ chodili brigádova aj zväzáci z Mostárne Brezno, ktorí urobili vežký kus práce. Nedá sa nespomenú aj príhodu s betónovaním základov, kde peňazí veža nebolo, ale betónu bolo treba... Vybrali sa tri „urastenejšie“ brigádničky v plavkách a po skladačke na borovičku odišli na skusy do miestnej betonárky. Treba uzna, že pri všetkej počestnosti sa v ten deň chlap s miešačkou už nezastavil. Brigádničky sa vrátili po pol hodinke, že vedúci odkazuje, ak by bolo treba...


Štiavnička - základy hajcu už stoja vpravo vozidlá 760mm, huntík vžavo stojí na šesstovke.Január 1987 hajc sa ahá do výšky. V popredí Republika RIIIc zo Smoleníc. Jediné zachované vozidlo, ktoré zachránilo to, že ho dali ako hračku na detské ihrisko do škôlky.Po niekožkých rokoch sa skanzen v Štiavničke naplnil, čo však už nebol až taký problém, lebo od roku 1987 prešla správa i majetok Čiernohronskej lesnej železnice pod Správu účelových zariadení Stredoslovenského krajského výboru SZM ako stredisko Čiernohronská železnica. (slovo lesná vypadlo, lebo majitež už neboli Lesy) Jej novým riaditežom sa stal zaslúžene Ing. arch. Vlado Paško. Súčasne dostala železnička od vlády aj 17.6 milióna Kčs na generálnu obnovu. Vozidlá, ktoré boli v najzachovalejšom stave prešli obnovou a postupne sa prevážali na Balog. V prvom rade začala rekonštrukcia Vydrovského úseku a po ňom nasledovala obnova hlavnej trate do Hronca. Depozitár Štiavnička pomaly upadol do zabudnutia, lebo tu boli dôležitejšie ciele. Obnova železničky napredovala, avšak zastavila ju až nežná revolúcia. Keďže sa nepodarilo preinvestova všetky prostriedky a nová vláda mala iné priority, sa tento proces síce spomalil nie však zastavil. V roku 1992 nespokojní členovia odborovej organizácie spísali petíciu na odvolanie riaditeža, ktorú odovzdali vtedajšiemu správcovi – Nadácii detí a mládeže. Ten pôvodného riaditeža Ing. arch. Vlada Paška odvolal a vymenoval za riaditeža autora petície a súčasného riaditeža.


Petícia za odvolanie pôvodného riaditeža čHž. Týmto dávame do pozornosti dôvody, kvôli ktorým bol odvolaný.


V tomto roku započala slávnostne, po desiatich rokoch obnovená, prevádzka čHž s obnovenou Kolbenkou. Prevádzka na železničke sa rozbehla a súčasne prebiehala obnova nedokončeného úseku do Hronca. Železnička si začala pomaly na seba zarába i vďaka štedrým sponzorom, ktorých vedel motivova ekonomický riaditež železničky. Vzhžadom na to, že vláda síce sžúbila dotácie mikroregiónu Čierny Hron, (pod ktorý jej majetok previedla Nadácia detí a mládeže, ale ich v skutočnosti neposkytla), prestala železnička plati odvody štátu. Dostala sa tým do problémov, ktoré vyústili do exekúcie. Vďaka „včasnému“ prevodu majetku z mikroregiónu Čierny Hron na novovytvorenú n.o.-čku, cvakli exekútorovi zuby naprázdno. Takmer naprázdno. Odniesol si to hajc aj s pozemkom depozitára Štiavnička. To už bola ale Štiavnička prázdna. Kto sa začal pýta, kam sa podeli veci, dostal odpoveď: „do opravy“ a kto sa opýtal aj kam, stal sa nepohodlný. A tak začala n.o.-čka hospodári po svojom. Správnu radu menoval riaditež n.o.-čky, ale bez akýchkožvek zasadaní, ba dokonca ani výročnými správami sa nezapodieval. Keď boli problémy s peniazmi, vždy niečo cenné „zmizlo“ do opravy. Zaujímavé, že aj ceny boli viac ako kamarátske. Teda pre niekoho. Niektoré veci išli iba na „zápožičku“ ktorá sa časom zmenila na výmenu, lebo všetci zabudli, že prečo vlastne. Najsvetlejším príkladom je Korytnický trojokeňák. Klama sa nedá donekonečna, a ak tak, len s jednou verziou a nie viacerými, ktoré sa aj samotnému klamárovi časom začnú plies. Tak poďme jedno také klamstvo pomaly rozuzli.
Nuž oficiálne vyjadrenie "zástupcu čHž" dátum a hodina je jasná z tiráže a dolu je výrez zo zápisnice členskej schôdze klubu
FGV pri čHž 2.5.1998 konanej v Čiernom Balogu:O celých sedem rokov neskôr už bola verzia v takejto podobe:

Čiže je zapožičaný bezplatne za údržbu a renováciu - výmenou získali SVP 74 a o spomínanom plošiňáku, za ktorý skutočne vymenil SVP74, už nejak nie je ani reči. Ak to zhrnieme, vozeň je vlastne zapožičaný bezplatne za údržbu a renováciu, vymenený za SVP74. Chápete nie? Ak nie, tak správna rada to pochopila absolútne bez výhrad, pretože sa voz "hodil do historické soupravy" kde zarábal peniaze, zakiaž riaditež vyplakával v médiách, že železnička je na tom biedne a bez peňazí. Nakoniec ho však JHMD vymenili za M21.003 s NPŽ v Nitre - ZAPOŽIČANÝ HISTORICKÝ MAJETOK INEJ FIRMY! A pán riaditež tvrdí, že : "Ci/účko bylo vyměněno za SVP74 s JHMD, Balog dostal vozidlo, které umožňuje jednodušší údržbu trati, JHMD vůz do jejich historické soupravy. Momentálně mají již vozů nejspíš dostatek a proto jej vyměnili za motorový vůz M21.003" Absolútna pravda, ktorú žerú na Markíze.Na Slovensku bol predmetný vozeň absolútne nevhodný a nehodil sa do nijakej súpravy, preto nám nedalo neprehraba sa v archívoch a nepresvedči Vás o tomto tvrdení:


Po zošrotovaní sedemdesiatich kusov nákladných vozňov v roku 2005 sa zistilo, že správna rada čHž n.o. vôbec nefunguje a "predseda" správnej rady verejne priznal, že prvé zasadnutie správnej rady v histórii n.o.-čky bude až v novembri 2005 a teda až po PIATICH! rokoch, kde samozrejme so všetkým súhlasili a donútili riaditeža napísa, kde vlastne a čo vyviezol. Ten materiál je tu v plnom znení:
Ak si teda porovnáme dátum, kedy bol tento materiál vydaný a to 2.11.2005, potom je absolútne "dôveryhodné" tvrdenie zástupcu čHž vo fóre:

Ďalej začínajú účelovo tvrdi, že majetok, ktorý je preč, nepatril ku ČHLD - pôvodnej čHž a teda je zbytočný, nadbytočný a treba ho preda alebo najradšej "Dlhodobo zapožiča bezplatne za údržbu a opravu." Potom pôjdeme na miestny úrad žiada dotácie na krachujúcu neefektívnu železnicu, ktorej už nikto nechce pomôc.
O tom o aký majetok vlastne ide, vie už dnes iba pramálo žudí a tak nám vlastná história a pamiatky miznú spred nosa.

Dovolíme si teda pár poznámok ku vyjadreniu riaditeža k odpredajom uvedeným vyššie:

Minimálne dobrá cena. Kožko žudí by ju kúpilo? A super dôvod na odpredaj.. Pravdou je, že mala by opravená a prevádzkovaná v Solvayových lomoch v Čechách. Parný rušeň Smoshewer mal rovnaký rozchod - 600mm a s jeho prerozchodovaním na 760mm nevznikli žiadne problémy a náklady sú minimálne. Tvrdenia typu: " Republika je šestistovka, ta opravdu s Balogem nemá moc společného" sú scestné a účelové. S Balogom má spoločného a veža! Bola súčasou depozitu úzkorozchodných železníc čHž na Štiavničke, čiže bola súčasou slovenského kultúrneho dedičstva vybudovaného z verejných zbierok žudí, ktorí chceli a pomáhali železničke! Rozhodne bola v pláne jej prevádzka na Balogu. To, že sa jej majitež zbavil, svedčí o jeho vzahu k slovenským pamiatkam.

RIIIc Republika zo Smoleníc v depozitári Štiavnička.


Toto hádam ani nepotrebuje komentár. Zapožičiané vozne zadarmo, bez akéhokožvek záujmu o svoj majetok. Treba medializova, že železnička je bez peňazí...

Až tak úplne zadarmo to nebude. Dotyčný pán si to odpracováva takýmto spôsobom. Treba uzna, že slovensky mu to ide celkom slušne, až by človek uveril....

Tomuto sa hovorí bomba kšeft. Cca 8 ton železa a z toho tak dve tony medi v kotli za 1500kč je skutočne "dobrá cena" Jediná pamiatka, ktorá sa zachovala zo zaniknutej lesnej železnice v Remetských Hámroch bola použitá ako zdroj náhradných dielov v Českej republike. Slovensko prišlo o ďalšiu kultúrnu pamiatku.To je on - Krauska OTTO. Dnes sa opravujú ďaleko väčšie vraky. Jej výkon by plne postačoval pre prevádzku na čHž.
Tak táto bola prvá a dovolíme si citova oficiálne stránky JHMD, ktoré píšu: "Novodobý comeback zaznamenala i lokomotiva U 37.002, která po létech strávených na Slovensku v Podbrezové byla v roce 1999 odkoupena od českého majitele některými členy Klubu přátel jindřichohradeckých úzkokolejek."
Podža českého obchodného registra bol pán riaditež podielnikom v Jindřichohradecké úzkokolejky s.r.o. Podža všetkého sa musel sta zázrak! Ak porovnáme prvý riadok s posledným, tak nikoho nenapadne nič rozumnejšie. Otázka znie: KTO VYPRACOVAL ZNALECKÝ POSUDOK A POVOLIL VÝVOZ?


Medzi ďalšie záhady patrí odpredanie bezplatne za údržbu a renováciu tohto historického skvostu. Pravidelne prevádzkovaný vozeň vo výbornom technickom stave s nevyčíslitežnou historickou hodnotou vymenený za dva rozbité Balm-y.Tatra č 14.

Táto mašinka sa dostala do depozitáru Štiavnička po zrušení skanzenu lokomotívv Českej Trebovej, kde jej hrozila likvidácia. Pri tomto určite "výhodnom" obchode je zaujímavá jej cesta z Brezna ďalej, pretože bola vymenená za dieselový rušeň takisto z depozitáru Štiavnička. Kto nakoniec profitoval z predaja a za kožko????? To správnu radu ani nezaujímalo...
Ďalšou nemenej zaujímavou skutočnosou je jej prerozchodovanie z rozchodu 800mm na 600mm, kde treba z dôvodu "zúženia" vyreza z rámu rušňa celých 200 milimetrov! O čom sú potom vyjadrenia typu: " Republika je šestistovka, ta opravdu s Balogem nemá moc společného" A čo má spoločného mašinka z Kladenských hutí so Solvayovými lomami? Odpoveď je jednoduchá: žudí ochotných získava a stara sa o pamiatky. Na toto, žiaž, nemá šastie čHž.


Obidve Kladenky v depozitári Štiavnička. Druhá bola vrátená NTM Praha.
Toto bola klubová mašinka(vžavo). Pýcha členov klubu FGV, ktorá ročne najazdila vyše sedem tisíc kilometrov s osobnými vláčikmi. Reprezentovala vlečkovú dopravu Švermových železiarní Podbrezová, kde vozila šrot ku Siemens-Martenským peciam. Faktom je, že po odpredaji tohto stroja na záver sezóny ahali vlaky osobnej dopravy strojným vyahovačom podvalov, lebo iné vozidlo nebolo k dispozícii.

Predmetný klub skončil neslávne i vďaka direktorovi. Stačí si prečíta komentár k správe o hospodárení klubu v roku 1998. Skúste ho porovna s niektorými bodmi petície v hornej časti článku.Kto chce, pochopí, kto nie, bude si slepo tvrdi to isté i naďalej.

A dve fotky pre tých, ktorí tvrdia, že len kecáme a nikdy sme pre železničku nič dobré neurobili:

1985: stavba preložky cez drevosklad v Hronci.

Stavba 600 mm rozchodu v depozitári Štiavnička 1986.

Ciežom tohto článku nieje nijakým spôsobom ublíži technickej pamiatke - Čiernohronskej Železničke!

Jeho úlohou je upozorni širokú verejnos na nekalé praktiky pri financovaní a hospodárení s jej majetkom. Depozitár na Štiavničke je fuč so všetkým, čo sme Vám tu v krátkosti ukázali. Žiaž, ešte stále to nieje všetko, ale nemáme záujem s tým ďalej zaažova verejnos. Sme tu pre to, aby sme upozornili na to, čo sa tu deje a aby si žudia uvedomili že je niekto, kto to vidí a nie je mu žahostajné toto počínanie. Prednedávnom bola na rade Štiavnička, dnes je na rade riaditežov majetok a bojíme sa nahlas vyslovi , čo bude ďalej nasledova.


Žiaž, nebude to také jednoduché, keď si dovolia do verejného fóra drzo napísa takýto príspevok:

Každý súdny človek by povedal, že zákonné orgány, ako polícia, ÚRŽD a pod. sú na strane zákona. Vedzte, že v tom kraji to nie je tak!

Spracoval:ŠKOTP´2010,

Verzia pre tlač Pošli priatežovi
Názory sa nemusia sa zhodova s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednos
Vežký Kýr (Tra ŽSR 140)
Príspevkov: 471
26.11.2010 19:53 26.11.2010 19:53
Re: Kauza ČHŽ

Par postrehov k clanku.

Alfi je Slovak,poznam ho osobne.Ako viem,na CHZ si nieco odpracoval a nebolo to malo casu a prace,a okrem ineho vrazil do CHZ aj dost prachov z vlastneho vrecka.(podotykam,tuto info nemam od neho a na tuto temu som sa snim ani nerozpraval).

O Republiku sa zaujima Robo Ruzek.Chcel by ju dostat na Katarinku.Takto by sa dostala na svoje byvale posobisko.Snad sa mu to podari.

Z Remetskych Hamrov sa okrem Otta "zachoval" aj Ernest(a sice,sluzil tam len v obdobi 1955 – 1970).V uvodovkach preto,lebo pomohol pri znovupostaveni Krizka a to tak,ze poskytol ram a kotol.

Ako sa uvadza v diskusii na chz.sk,tak normalnerozchodny Krauss smeruje do Kamenici nad Cirochou,kme ma na pomniku vystriedat tamojsi uzkorozchodny Henschel,ktory planuje CHZ opravit aj s Joyom.

Tolko k tomu


Príspevkov: 33
23.02.2011 9:06 23.02.2011 9:06
Ostrava
Príspevkov: 30
28.11.2010 19:37 28.11.2010 19:37
Re: Kauza ČHŽ

Reakce ing. Aleše Bílka

Nuž treba uzna že úsilie, ktoré členovia KOKOPT vynakladajú na moje očerňovanie je skutočne neuveritežné a zaslúži si už asi pár slov. Som vežmi rád, že konečne zverejnili i plné znenie informácie pre správnu radu ČHŽ, n.o., ktorú som zosumarizoval na jej žiados hneď po prvých útokoch a udaniach KOKOPT už v roku 2005. Myslím že z neho je dostatočne zrejmé, že na ČHŽ sa skutočne nikdy nič nestratilo, neukradlo a ani som nikdy nič nezahmlieval. Rozhodovanie o osudoch a smerovaní ČHŽ, vrátane jej vozidiel (samozrejme s výnimkou pamiatkovo chránených) je zodpovednos tých, ktorí na nej pracujú - t.j. predovšetkým moja, správnej rady a pracujúcich brigádnikov. Pohžad "šotoušú" sa samozrejme môže niekedy líši, ale pretože "šotouši" za nič nezodpovedajú, nemôžu ani rozhodova. To je pomerne jednoduchý a spravodlivý systém.
Príbeh záchrany ČHŽ, vrátane osudu depozitára Štiavnička a dôvodov jeho likvidácie som spracoval v knihe, vydanej u príležitosti 100 rokov ČHŽ - viď. >>odkaz (www)<< Knihu som tvoril v spolupráci so všetkými hlavnými protagonistami záchrany ČHŽ a porovnanie objektívnosti informácií podávaných KOKOPT-y a uvedených v knihe nechám na čitatežoch. K činnosti klubu F.G.V. jen faktická poznámka - nikdy som v klube nevykonával funkciu pokladníka, ani predsedu - z titulu mojej funkcie, som bol len jedným z členov jeho "rady". Popisované (a všimnite si - nikým nepodpísané...) účtovné problémy som tedy len vežmi ažkom mohol ma "na svedomí". Výsledky "činnosti" tohto klubu, vedeného Mariánom Paulínym, si ešte mnohí pamätáme a preto ich zo slušnosti radšej nebudem rozobera...
No a posledné vysvetlenie - prečo mám dom v exekúcii? To to si môžete prečíta v prílohe. Prajem Vám všetkým príjemný deň a odchádzam od počítača robi zas niečo zmysluplnejšie....
S pozdravom - Nech to para tlačí !
Ing. Aleš Bílek - riaditež ČHŽ


Príspevkov: 3758
28.11.2010 20:05 28.11.2010 20:05
 Re: Kauza ČHŽ

Článok som si prečítal trikrát. Nikde som nenašiel ani zmienku o tom, že by sa spomínalo, že niekto niečo ukradol. Len je vysvetlené to ako sa postupne popredávalo národné kultúrne dedičstvo a za jakých "výhodných" podmienok.

Čo sa týka toho rozhodovania o osudoch a smerovaní ČHŽ vyplynuli mi dve pravidlá.
1. Aleš Bílek má vždy pravdu
2. Ak nemá Aleš Bílek pravdu tak platí pravidlo č.1
:hysteria:

Ostrava
Príspevkov: 30
28.11.2010 19:43 28.11.2010 19:43
Re: Kauza ČHŽ

A včil sám za sebe k poslednímu příspěvku v článku. Kdyby jsi nebyl, Dušane, jako bulvární pisálci, tak by Ti možná došlo, že tím, že zákonné orgány stojí na naší straně bylo myšleno v té tuně sporů, kde bylo vše shledáno v mezích zákona... Víc se rozepisovat nebudu, stihl to dřív Aleš.
S pozdravem Radim Škopec, webmaster čHž.sk


Alekšince
Príspevkov: 7383
28.11.2010 20:31 28.11.2010 20:31
 Re: Kauza ČHŽ

:hmhmhm: Je po víkende Rodny. Sžúbili ste foto 900 m nových kožajových polí / nie len na tomto webe/ . Budú? :papa:


Ostrava
Príspevkov: 30
28.11.2010 21:08 28.11.2010 21:08
 Re: Kauza ČHŽ

Festo, budou... Když vydržíš, budou aj zuby... Jen to nebudou kolejová pole, ale samostatné kolejnice, jelikož hned po dovezení byly pole rozebrány pro jednodušší a nenápadnější skladování. Drobný materiál je v hroneckých dílnách, kolejnice pod jeřábem, použitelné pražce jsou na Balogu, nepoužitelné už nejsou. Zítra je nahraju, víkend na Balogu byl opět ve znamení práce a já nejsem králíček Duracell, aby stačilo vyměnit tužkovou baterku a funguju dál...
S pozdravem Radim Škopec, webmaster čHž.sk

Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
28.11.2010 21:35 28.11.2010 21:35
Re: Kauza ČHŽ

Rodny: dúfam, že nám sem nchceš podvrhnú túto biednu kôpku kožajníc maskovanú machom z Hronca?


Ostrava
Príspevkov: 30
28.11.2010 21:51 28.11.2010 21:51
 Re: Kauza ČHŽ

Dušane, na téhle fotce je jen část z kolejnic. Je jich tam drobátko víc... Jak jsem napsal, stačí vydržet a budou i zuby...


Administrátor
Trenčianske Teplice
Príspevkov: 1818
29.11.2010 0:04 29.11.2010 0:04
 Re: Kauza ČHŽ

Hm... Možné varianty toho, čo sa na tej fotke vidí:

a) Kožajnice budú spä súčasou kožajových polí a kožajové polia budú položené pre projekt v rámci TDGS 2002: Čiernohronská železnica - kožajové pole 900m pre úsek Selecká - Hruškovo - /Osrblie/


b) pokiaž sú to kožaje financované z fondu Phare, tak na tých 900 metrov takto skladovaných... Projekt už pravdepodobne nepodlieha vykazovaniu a dokonca je, myslím, po 5-ročnom období odbúrané moratórium na to, aby sa s predmetom projektu nerobilo nič iné ako to, na čo mal by určený. Tento stav, nech mi je odpustené, na mňa pôsobí dojmom, že skôr má bližšie k tomu, aby nebol taký problém to odtransportova k nejakej vysokej peci, ako položi na teleso trate tak, aby po tom ešte niekedy vlak šiel.


Ostrava
Príspevkov: 30
29.11.2010 16:10 29.11.2010 16:10
 Re: Kauza ČHŽ

Krz: Možnost A nebude, možnost B je z části pravdivá v tom, že už padlo moratorium a kolejnice budou použité na trati do Dobroče. Z fotky vypadají ty kolejnice nic moc, ale na živo vypadají OK. Koukni se, jak kolikrát traovky skladují kolejnice, které se používají na opravy. Vypadají prakticky totožně. Fotky ostatních kolejnic nahodím večer.
S pozdravem Radim Škopec, webmaster čHž.sk


Ostrava
Príspevkov: 30
29.11.2010 20:25 29.11.2010 20:25
 Re: Kauza ČHŽ

Jak jsem slíbil, tak konám
>>odkaz (http)<<
Pod tímto odkazem najdete 5 snímků, na kterých jdou vidět kolejnice. Bohužel, přes noc napadlo dost sněhu, takže to nejde vidět tak dobře, jako ještě před měsícem. Ale předpokládám, že Dušan a spol mají nafocené všechny uložiště kolejnic, a pokud ne, můžou se tam podívat sami... Tímto je pro mě kapitola 900m kolejnic uzavřená, jsem zvědav, jestli třeba i KOTP uzná, že kolejnice opravdu existují. Nuž, nechám se překvapit...
S pozdravem Radim Škopec, webmaster čHž.sk


Ostrava
Príspevkov: 30
29.11.2010 20:26 29.11.2010 20:26
 Re: Kauza ČHŽ

jelikož mi nejdou editovat příspěvky, opravuji chybu v textu zde. Samozřejmě jsem myslel 900 metrů kolejových polí, tzn. 1800 metrů kolejnic.


Alekšince
Príspevkov: 7383
29.11.2010 20:28 29.11.2010 20:28
 Re: Kauza ČHŽ

Ďakujeme Rodny a teraz nech sa vyjadrí druhá strana :papa:

Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
29.11.2010 21:08 29.11.2010 21:08
Re: Kauza ČHŽ

Rodny: Ty si buď taký naivný alebo ešte fakt decko. V jednom zo svojich komentárov si napísal, ako sa budeš strašne zabáva na ďalšom našom článku. Ja by som sa mohol teraz, ale je mi a v podstate žúto. Toto je akože podža Teba 900m KOźAJOVÝCH POLÍ??? Zdá sa Ti, že v zadaní sú aj výhybky??? Za ďalšie: Zadanie znelo: profil S33. Existuje totiž jeden znalecký posudok, ktorý hovorí, že takýto profil bol na SK IBA! vo vlastníctve pána, ktorý zastrešoval projekt Osrblie. Ak sú toto tieto kožaje, tak ich Balog mohol ma jedine od šrotára, ktorý URČITE nevyhral tender, lebo kožaje sa šrotovali ROK po tendri.
TOTO je obyčajný podvrh, lebo TVRDÍM, že: 900m NIKDY NIJAKÁ firma NEDODALA a TEN kto skasíroval peniaze za projekt ich získal podvodom a URČITE ich nevrazil do železničky. Ak by totiž tie polia existovali, museli by tam by určite minulý rok, predminulý rok, atď a to by z nich určite nejaká fotka bola minimálne u nás, keďže sa dokumentáciou Hronca zaoberáme každý rok, čiže vieme dokáza, že po šrotácii tam NIČ neostalo okrem toho, čo nám tu podhadzuješ. Mimochodom tie výhybky sú z Podbrezovej a ležia tam desaročie! Ďalej, kam sa podelo vyše tisíc nových podvalov???

A dva postrehy: 1)včera v Hronci sneh určite nebol.
2)Viac krát ste tu spomínali parný stroj z Jánošovky - na ten sa treba pýta jeho majiteža - obce Čierny Balog, ktorá nám ho žiaž vyfúkla spred nosa :blomcka:


Ostrava
Príspevkov: 30
29.11.2010 21:19 29.11.2010 21:19
 Re: Kauza ČHŽ

Dušane, už zase ten profil? Boha, vždy jsou na to znalecké posudky, že to je profil totožný s S33. Je na to posudek dokonce až z válcovny kolejnic z Lince. Tohle už přestává být k smíchu, ale k pláči... A fotky jsou to ze soboty, kdy jsme byli na trati čistit přejezdy, a opravdu sníh byl. A byl tam i v neděli... Tohle je už opravdu k smíchu... Nebo možná k pláči...
A k té Jánošovce. Kdybys vynaložil s KOTP aspoň poloviční úsilí, jako na očerňování železničky, tak by tam ta pila třeba ještě stála celá... Včil to nevyřešíme ani já, ani Ty, ani nejspíš nikdo... Ale to je zase jiný příběh.
A podvaly? Něco je na Balogu, některé se použily, nepoužitelné už nejsou.
A kolejová pole byly rozebrány hned po dovezení, takže proto jsi je tam nikdy vidět nemohl.


Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
30.11.2010 16:46 30.11.2010 16:46
 Re: Kauza ČHŽ

OK díki za potvrdenie mojej hypotézy, že ste ich kúpili od šrotára o rok neskôr. :papa:

Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
29.11.2010 21:35 29.11.2010 21:35
Re: Kauza ČHŽ

Rodny: citujem:&quot;Krz: Nikoliv, 900 m kolejí je stále v Hronci, ověřilo si to i několik kontrol jak z kriminálky, tak z kontrolního úřadu. "

Zhrniem to: NEDAL SI SEM FOTKY 900m KOźAJOVÝCH POLÍ ani 1800m KOźAJNÍC AKO SI SźÚBIL . :blomcka:

Zamotávaš sa do vlastného klamstva.

Príspevkov: 2
30.11.2010 12:13 30.11.2010 12:13
Re: Kauza ČHŽ

Ďakujem za možnos vyjadri svoj názor na tejto stránke.
Vážený klub KOTP.
Ako píšete, vždy Vám išlo o zachovanie kultúrneho dedičstva SR. Otázka:

Kde ste boli tie dlhé roky a prečo ste boli nečinní keď sa vo Vychylovke počas šéfovania pána Chrena dlhé roky ničili parné lokomotívy, historické vozne ako napríklad Vami oplakávaný trojokeňák?

Kde ste boli, keď v 90-tych rokoch miestni obyvatelia rozoberali považskú lesnú železnicu?

A prečo ste o týchto veciach nikdy nepísali kritické články ako o ČHŽ? Na rozdiel od ČHŽ, kde si myslím že zaobchádzajú s cennými vecami s citom, sa na HLUŽ v tom čase zničilo veža cenných vecí.

Reakcia na článok:

-depozitár štiavnička:
Podža fotiek vidno že je tam veža vecí, ktoré sú nepoužitežné pre bežnú prevádzku. Nemyslím si, že je škoda, že niektoré lokomotívy sú v zahraničí. Je smiešne ako si niektorí slováci bijú do prs za národnú hrdos, popritom zachránia veci, o ktoré sa nevedia postara a zachránené veci chátrajú bez použitia.

-rozpálené opleny:
Jedinou perspektívou do budúcnosti pre bývalé lesné železnice je prevádzkova osobnú dopravu pre turistov, keďže o dopravu dreva nemá nikto záujem. Akú perspektívu by mali desiatky vagónov odstavených niekde v tráve? žiadnu. Záchrana starých vecí je ušlachtilá činnos. Lenže záchrana starej veci má zmysel vtedy, keď vieme dôvod prečo sme ju zachránili a dokážeme nájs veci nový zmysel použitia. V minulosti sa mi podarilo zachráni výhybku z roku 18xx profilu Xa, ktorú sme uskladnili na kraji stanice. Za týždeň zmizol prestavník, potom jazyky, prídržnice... A potom som zistil, že výsledok mojej záchrany bol žiadny, pretože som pre vec nenašiel použitie. Ostatok nepoužitelnej výhybky šiel do šrotu.

-upozorňujete verejnos na nekalé praktiky pri financovaní:
ČHŽ nedostáva žiadne pravidelné dotácie od štátu. Máte predstavu kožko stojí jeden podval? nafta,oleje... postrek na tra? kožko stojí, uhlie, elektrika? jeden hlupy balík elektród stojí 25 eur.

-vaše udania na URŽD:
Príde mi to ako keď malé diea žaluje.... Pokiaž by ste "žalovali" aj na ZSSK, alebo Cargo, tak asi by im už zobrali licenciu.
Zákonné orgány ako napr. URŽD sú na strane zákona, ale zároveň majú žudský pohžad na vec, a narozdiel od Vás, snažia sa nám pomôc. Pokiaž by všetky Vaše udania brali vážne, na ČHŽ by možno zastavili prevádzku. Aký by to malo zmysel?
Každý, kto sa venuje problematike lesných železníc vie posúdi hodnotu Vašej činnosti. Je tak jednoduché niečo kritizova s tepla izby. Škoda, že je málo žudí, ktorí sú ochotní zašpini sa od roboty bez toho aby o tom vypisovali.
Chcel by som sa opýta, čo ste za posledné roky tak významné urobili pre prevádzku ČHŽ, keď sa cítite by kompetentní posiela tam kotroly a udania.
Prečo ste nikdy nepísali o tých dobrých veciach? napríklad o krásnej Rábe, alebo motorovom vozni, ktoré majú neporovnatežne väčší prínos pre perspektívu ČHŽ ako nejaké nekompletné oplenové vozne, alebo zhnité lokomotívy.
Je mi žúto, že sme tak malý národ, a nedokážeme nájs spoločnú reč, a spoločnú cestu pre vec, ktorá sa nám páči. Myslím, že svojou redakčnou a udavačskou ČHŽantiKampaňou ste nepomohli nikomu, a ČHŽ už vôbec nie ...a ani sebe.

Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
30.11.2010 16:33 30.11.2010 16:33
Re: Kauza ČHŽ

Vážený správca OLŽ: no musím poveda, že ma Vᚠrozhorčený príbeh dos pobavil. Ono totiž tak isto začínal aj Rodny a ešte pár účastníkov vymývania mozgov u direktora v Balogu...
Ale k veci: ak by to bol napísal niekto, s kým sme v polovici osemdesiatych rokov na záchrane Balogu začínali, to by bolo slovo do bitky, ale tu sa mi naskytá pár otázok:
1)Tie články, ktoré sú tu uverejnené a v ktorých sú linky na ďalšie materiály ste vôbec nečítal a tým pádom ani vôbec nepochopil.
2)kde ste bol Vy pred dvadsiatimi piatimi rokmi a v nasledujúcom období?
3)A čo ste vlastne vy okrem uverejnenia tejto platenej inzercie pre Balog urobili?
Ak by ste totiž boli na balogu, museli by ste vedie, že za tých dvadsa rokov tam ostal nemalý kus našej práce. Aj z toho je vidno objektivitu druhej strany, ktorá tvrdí, že sme nikdy nič neurobili iba zlo. Ak by hovorila pravdu, musela by poveda aj niečo iné. Ak by sme tam totiž neboli a nerobili, asi by sme nemali tožko materiálov z tých čias a tožko by sme asi nevedeli. Tým sa dostávame do jadra problematiky o čo vlastne ide. Železnička začala upada po roku 2000. Prečo, je uverejnené tu, treba hžada v článkoch a v linkoch preto sa nebudem opakova. Ak sa Vám zdá, že sme udavači - prosím je to Vᚠnázor. Nᚠnázor je ten, že ak dôjde k zrážke dvoch vlakov s žuďmi, kde sa ažko zraní človek, a inšpektori práce zistia, že príčinou bol nedostatok odbornej spôsobilosti personálu, na ktorý je rovno riaditežom podané trestné oznámenie, že tu asi nie je niečo v poriadku. Ak následne zistíme, že oprávnenia na obsluhu dráhových vozidiel vydáva neoprávnená osoba - riaditež po cca 10 minútovom školení a ÚRŽD vypracuje 27- stranový elaborát o tom, ako sa porušuje v celom rozsahu zákon o dráhach, tak asi fakt nie je niečo v poriadku. Ak by totiž bol niekto zahynul, tak to páni môžete zabali všetci s muzeálnou prevádzkou. Ale to je už na ďalší pomerne rozsiahly článok, ktorému sa samozrejme tiež budeme v budúcnosti venova.
Odpovede ku ďalším otázkam:Zdá sa Vám, že na ZSSK alebo v Kargu jazdia rušňnovodiči s gužatým razítkom čHž na oprávnení a zdravotnou spôsobilosou od lekára pre deti a dorast?
Viete kto si objednal opravu tej krásnej Ráby???
Vidíte do zmluvy o oprave toho krásneho motorového vozňa???
Na Vychylovke som bol tak tri krát v živote a nikdy ma nejako nezaujala.
O rozkrádaní PLŽ som písal dos kritické články v osemdesiatych rokoch, kedy nebolo moc jednoduché kritizova režim, ktorý sa nestará o pamiatky. Kde ste boli, keď ste ich nečítali???

A na záver: skúste si vypýta výročné správy a najmä ich ekonomické prílohy, aby ste sa dozvedeli, ako to skutočne so železničkou je. Podža zákona o neziskových organizáciách na to máte plné právo. Ak ich nedostanú k nahliadnutiu ani sponzori, tak nikto nemôže čaka, že sa niečo zlepší. A na to upozorňujeme, ale to asi nechcete ani vidie a ani poču.

A stále tvrdím, že mám svedomie čisté a HOCIKOMU sa môžem pozrie do očí a s kýmkožvek sa môžem bavi na tému čHž. Prečo sa riaditež vyhýba konfrontácii a uchyžuje sa k invektívam vie iba on.

Dušan Kelo KOTP


Ostrava
Príspevkov: 30
30.11.2010 20:33 30.11.2010 20:33
 Re: Kauza ČHŽ

Dušane, včil vytáhnu jednu Tvou větu, ve které jde jasně vidět, že Ti nejde o ochranu technických památek, ale jen a pouze o Balog a jeho soustavné očerňování.
Cituji:"Na Vychylovke som bol tak tri krát v živote a nikdy ma nejako nezaujala."
A když se furt oháníš tím, kde jsme byli před dvaceti lety, tak já použiju taky něco podobného. Kde jsi nyní Ty? Řeknu to úplně přesně, doma u počítače pliveš jedovaté sliny, zatímco my zvelebujeme železničku a perfektně se u toho bavíme. A použiju ještě jeden citát, tentokrát z krásné pohádky Mrazík:&quot;Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem"...
S pozdravem Radim Škopec, webmaster čHž.sk


Príspevkov: 2
30.11.2010 20:33 30.11.2010 20:33
 Re: Kauza ČHŽ

Vážený pán Kelo,

som rád, že rešpektujete môj názor.
Vaše články ohžadom ČHŽ uverejnené v minulosti na tejto stránke som čítal všetky a pozorne (vrátane materiálov).
Keďže mám 28 rokov, posudzujem veci s pohžadu mojej generácie. Z vlastných skúseností mám pocit, že nie vždy vek rozhoduje o odbornosti a o schopnosti robi pre dobro veci. Želám veža chuti do konštruktívnej činnosti

Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
30.11.2010 21:10 30.11.2010 21:10
Re: Kauza ČHŽ

Rodny: a čo ma tam malo zauja? Jazdí tam para dokonca dve, (možno tri?) pokiaž viem, nič sa odtiaž nepredalo a nevyviezlo. Možno je pravdou, že tam schátrali nejaké veci, ale všetko je opravitežné. A hlavne som sa venoval Balogu a aj sa venujem. A nakoniec aj sa budem venova Balogu. A s tým smiechom? Kžudne sa bavte. Nie je to síce z mrazíka, ale je to tak: Božie mlyny (už) melúúúúú.

SprávcaOLŽ: citujem: "Z vlastných skúseností mám pocit, že nie vždy vek rozhoduje o odbornosti a o schopnosti robi pre dobro veci."

Vyčkajte, až to nebude pocit, ale presvedčenie potom pochopíte.Možno.

Príspevkov: 3
30.11.2010 21:52 30.11.2010 21:52
Re: Kauza ČHŽ

Bute pozdraveni ve spolek.
Už delší dobu sleduji tuto diskuzi a nedá mi to abych se nezapojil. Stále mi nejde na rozum jedna věc. Pokud jde KOTP o záchranu historických památek, tak proč naopak nejste rádi za to, že se podařilo některé vozidla prodat tak, aby mohli být opraveny a provozovány někde jinde. Snad i tobě Dušane musí být jasné, že není v silách samotného nedotovaného ČHŽ udržovat všechna vozidla... Díky této snaze taky dopadli opleny tak, jak dopadli... Nepoužitelně.... A tím, že na Balog neustále a nesmyslně útočíš, si můžeš připsat část viny na odprodeji vozidel. Možno kdyby jsi se nesnažil dětinsky poškozovat železničku, tak by se třeba podařilo sehnat více sponzorů na opravy železničních vozidel. Jo a mimochodem, když tak čtu tvoje poslední komentáře, věk není všechno...

Ano, je pravda, že s věkem přichází zkušenosti, ovšem může se stát, že někdy přijdou dřív, někdy později, někdy vůbec... A opravdu, sedět na pískovišti a žalovat mamince, že ti kamarád ukradl bábovičku mi přijde na tvůj (mnou odhadovaný věk) až příliš dětinské. Kdyby jsi měl kouska zdravého rozumu, tak se s kamarádem domluvíš a bábovičku můžete ku svému prospěchu používat oba.

PS: Nikdo nepopírá, že ve své době jsi byl železničce nápomocný a odvedl jsi si kus své práce, jak ostatně dokazují fotografie, ale to co provádíš nyní, tvůj podíl tak dokonale zasinuje, že když se řekne jméno Dušan Kelo tak se nikomu nevybaví: "Joo, ten kdysi dávno pomáhal železničku zachránit" ale všem se naopak vybaví: "To je ten, kterej neustále posílá kontroli a inšpekce na Balog"

PS2: Rozhodně toto není myšleno jako osobní útok, proti tvé osobě, takle to vidím já, z pohledu Balockého brigádníka. A ještě dřív, než začneš tvrdit, že mi Aleš Bílek vymívá mozek a kdesi cosi tak musím podotknout, že tento obrázek jsem si udělal bezto, aniž bych nějakým způsobem byl jednou či druhou stranou konfrontován.

S pozdravem, Nech to pára tlačí!
Balocký brigádník T.Bureš


Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
30.11.2010 23:03 30.11.2010 23:03
 Re: Kauza ČHŽ

Ahoj Burák,

Konečne názor niekoho, kto sa na to snaží pozera trošku realistickejším pohžadom i keď nie ešte úplne odosobneným. budem Ti odpoveda postupne v odstavcoch, ako sa vyjadruješ:

Nie som rád tomu, že sa rozpredali vozidlá, ktoré mali historickú hodnotu a boli kupované z verejných zbierok. Rovnako nie som rád, že sa vyviezli za hranice. Tak ako sa dnes opravujú maďaráky sa mohli opravova práve tie hrdzavé ošumtelé vozy. Nie som rád tomu, že sa vyviezol OPRAVENÝ trojokeňák. Balog do roku 2000 omnoho žahšie dýchal. Dotované - nedotované čHž... Predstava o tom, že tu bude fungova dotovaná regionálna doprava odnikadiaž nikam je scestná a nereálna. Ak by sa vydala cestou muzejnej dráhy, mohli sa využíva eurofondy na opravu vozidiel, trate a infraštruktúry. Chcelo to len niekoho, kto by sa do toho pustil, ale! musel by vidie do skutočného financovania a to nejde. Preto nie sú a nebudú dotácie. A preto neustále útočím na železničku, lebo mi to nie je žahostajné, čo sa tam deje. Jeden príklad za všetky: príloha k výročnej správe ako som písal správcovi. Pokia ju sponzori neuvidia, nebude nič. A pokiaž sa budú stráca peniaze z eurofondov určené pre železničku, zasa budem kriča a zasa nahlas. a ako je písané v článku kto chce pochopí...

Na druhý odstavec som odpovedal vyššie - konfrontácii sa nebránim. Horšie je to naopak.

Ak si si prečítal, čo sa tam dialo, a na čo prišli tie kontroly a mᚠtriezvy úsudok, tak Ti muselo dôjs, že sa tam schyžovalo k ďaleko väčšiemu prúseru, ako sa stal v roku 2005. Kto dnes reve kvôli bábovke? Tí ktorí prišli o "vodičáky" ale kvôli čomu to bolo dobré? Tí chlapci si neuvedomovali, že ide do tuhého. Čo všetko tým podpísali. Ak sa niečo stane, pôjdu pred súd a budú sa divi, lebo v týchto prípadoch, sú zakonné orgány na tej správnej strane.
:papa:


Príspevkov: 3
01.12.2010 1:10 01.12.2010 1:10
 Re: Kauza ČHŽ

Já na jednu stranu chápu,že se ti nelíbí, že se vyvezlo spousta historicky cenných vozidel, ovšem na druhou stranu si musíš uvědomit, že pro všechny tyto vozidla to byl záchranný lístek. Díky tomu nereznou a nestojí kdesi na Balogu a navíc svým způsobem to pomohlo i železničce. Musíme pořád brát v potaz, že se nejednalo o vozidla zapsané jako NTP. Kdyby se to bralo tak, že se nesmí prodat žádné vozidlo za hranice nebo převést jinému spolku, tak dnes 50% exponátů nejezdí, namátkou jmenujme právě U37.002 - kdyby se nesměla prodat za hranice, tak se nesmí ani koupit U37.008 na Slovensko, čiže dnes bychom neměli ani jednu provozní U37. Ke kauze trojokeňáku, nechápu, proč když se hodil do soupravy JHMD, by nemohl být dlouhodobě zapůjčen a následně vyměněn za SVP74, která poslouží na Balogu víc, než trojokeňák, který ovšem zase posloužil JHMD předtím, než se dostal do Nitry (což už je jiná kapitola) Jedná se o vzájemnou výpomoc mezi spolky a to si myslím je lepší, než kdyby si hrál každý na svém písečku a s druhým se nebavil.

To, že se ČHŽ vydala jinou cestou než si ty představuješ. Respektive, že se nedala cestou muzejní železnice, ale turistické a následně dotované veřejné dráhy je myslím si věc názoru. Ne vždy je ta nejjednodužší cesta ta nejlepší a já si Aleše nesmírně vážím za to, že si stanovil svůj cíl a jde si za ním, možno pomalu, ale zato velmi jistými kroky. Kroky, které nezastaví ani klacky, které mu pod ně házíš společně s KOTP Ty. Aleš vede železničku v rámci možností víc než dokonale.

S těmi bábovičkami jsem se celkem nepochopili, ale to je jedno. Jen jsem chtěl na závěr říct, že kdyby jsi se místo psaní stížností zapojil do obnovy nějaké jiné železničky, (někde jsem zaslechl že vypomáhᚠv Nitře, nejsem si jistý zda jsem to nějak nespletl) tak by jsi měl zcela jistě mnohem víc příležitostí proto, zachránit historicky cenná vozidla. Docela bych byl zvědav, jak by jsi scháněl jako muzeální železnice prostředky na opravu veškerých vozidel, tratě a vše co k tomu patří. Navíc nejde jen o opravdu, ale hlavně o údržbu. Udržet vozidla v provozuschopném stavu, je častokrát náročnější, než jejich samotná oprava. Když to vezmu do důsledku tak by jsi měl ještě děkovat za to, že prodaným vozidlům byla dána šance na další život, protože není v silách žádného spolku udržovat větší počet vozidel. To můj názor.

S pozdravem, Nech to pára tlačí!
Balocký brigádník, T.Bureš

Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
01.12.2010 7:29 01.12.2010 7:31
Re: Kauza ČHŽ

Nuž je to rozdielnos názorov. Balog sa budoval ako muzejná železnica a na to tam tie exponáty boli sústredené. Ak sa našli prostriedky na obnovu cudzích vozidiel mohli sa tie isté investova do historických. My sme boli totiž celé tie roky klamaní tým, že je všetko zapísané medzi pamiatky. To, že nebolo a prečo je ciežom vysvetli v týchto článkoch. Ak sa o pamiatky vedia postara bez dotácií inde a nie na Balogu, tiež o niečom svedčí.Je totiž najjednoduchšie poveda, že to by bolo drahé a na to nemáme. A za ďalšie kto by investoval do pamiatky, ktorú môže riaditež po náročnej oprave hocikomu preda s výhovorkou, že sa im tam hodí do historickej súpravy? To je tak úbohá výhovorka, ktorá skôr uráža, ako vysvetžuje. Lebo na druhej strane by sa aj trojokeňák JHMD hodil do balockej súpravy za Smoschewera, tak prečo to nebolo naopak??? I to je vysvetlené v článkoch. Som rád, že čoraz viac žudí začína otvára oči a chápa čo sa vlastne deje.

A kto nechce nepochopí.... :blomcka:

A Nitra? Našli sme spôsob, ako im čiastočne pomôc, tak sme to využili, pretože mali záujem...


Príspevkov: 3
01.12.2010 18:06 01.12.2010 18:06
 Re: Kauza ČHŽ

Víš, to že se Balog nakonec nestal muzejní železnicí je si osobně myslím krok dobrým směrem, aj keď ty si to nemyslíš. Co si myslíš, o co bude větší zájem ? O muzeální železnici se statickou expozicí, kdy se ku vypravý souprava iba párkrát do roku ku příležitosti nějaké významné akce a nebo na objednávku, nebo o turistickou železničku kde v sezoně jezdí každý den pravidelné vlaky pro širokou veřejnost. Víš, doba je taková, že spousta lidí se nepůjde podívat do železničního muzea jen proto, aby se podívali třeba na krásně opravené mašinky. Nepřijdou jednoduše proto, že jim to nic neřekne a tak muzeum navštíví sice spousta železničních nadšenců, což by železničku samo o sobě nezachránilo a pár desítek, možná jedna nebo dvě stovky rodinčů s dětmi. Zato svést se malebnou dolinou přijde i samotný mladý pár lidí, kteří si prostě jen chtějí nějak zpestřit společný den.

Opět se vrátím zpátky k velmi zmiňovanému tématu. Přemýšlíš strašně teoreticky a vůbec se nedokážeš na věc podívat prakticky. Trojokeňák by byl sice do soupravy se Šmošem hezký, ale otázkou je, kolik by dokázal železničce vydělat. A zda by dokázal vydělat aspoň to, co by stálo zapůjčení VSky s jeřábem kuli nutnosti přesunu větších břemen a musí se vzít v potaz i to, že v dolině se k trati nedostane těžká technika všude. Takže si myslím, že SVP74 byl jasný přínos pro ČHŽ a abych se tu nebavil jen v teoretické rovině, tak přikládám příhodu, kterou jsem na Balogu mimo jiné zažil.

V roce 2008, byl veden ranní soupravový vlak s Rábou a vozy z Balogu do Chvatimechu. V dolině nás překvapila koruna stromu, který spadl při noční průtrži mračen. Zas tak velké překvapení to bylo, očekávali jsem podobnou mimořádnost a tak strojvedoucí stihl soupravu v čas zastavit. Problém byl v tom, že jsme sebou neměli náčiní, jak strom odklidit, naštěstí stačilo ve 4 lidech, co jeli schodou okolností do Hronce kosit trávu na chvíli korunu stromu pounout z průjezdného profilu a po projetí soupravy se tam zase sama vrátila, toto nám zabralo asi 10 minut, poté jsme zavolali na Balog a během chvíle vyrazila četa společně s SVP74 a korunu stromu i s kmenem odstranit dřív, než jsem stihli dojet na Chvatimech a zpátky. Nedošlo tak k narušení plynulosti dopravy, což nevím, zda by se bez SVP74 vůbec povedlo.

A ještě jednu věc musím podotknout, i kdyby jsi měl velkou spoustu opravených vozidel na Balogu, kam je dᚠ?? Snad mi nechceš nalhávat, že by to bylo kde na Balogu (případně Hronci) ustájit tak, aby to nestálo pod širým nebem....


Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
01.12.2010 19:52 01.12.2010 19:52
 Re: Kauza ČHŽ

Bavíme sa stále dokolečka. Odpovede na Tvoje príspevky sú v článkoch i komentároch.

Ako som napísal: kto nechce pochopi nepochopí... :blomcka:

A nakoniec: všetko ukáže čas... a božie mlyny

Administrátor
Trenčianske Teplice
Príspevkov: 1818
01.12.2010 11:39 01.12.2010 12:10
Re: Kauza ČHŽ

Keď sa dos pozorne čítajú fakty z článku(ov), tie hovoria pomerne jasnou rečou. A tie fakty sa nemôžu nazýva zámerne vyrobeným účelovým komplotom, ktorý by mal niekoho diskreditova. Skutočne STAČÍ LEN POZORNE ČÍTA (čo mnohí prispievatelia si ani len tú námahu nedajú). A keby len tie články. Mnohé reakcie len potvrdia, že sa to tak skutočne udialo ale od tej chvíle nastáva aj niečo, čo je pomerne ažko pochopitežné. Začnú nastáva zahmlievania, recipročné obviňovania, invektívy, skrátka všetko preto, aby sa úplne nevysvetlilo, prečo sa to, čo sa udialo, udialo. Sledujem túto diskusiu už dlhší čas, aj na vlakynetoch, a zatiaž nič z toho, o čom bola reč, nebolo poriadne vysvetlené. Namiesto toho prídu žudia, ktorí, či už vedome alebo nevedome, participujú na zahmlievaní a namiesto faktov odvádzajú pozornos. Alebo to zaobalia do útoku na KOTP aby sa nakričalo, že oni sú tu tí "šžahnutí," ktorým tu o niečo nekalé ide. Lenže, ja mám po tomto všetkom dojem, že práve KOTP do veža vecí videlo najviac a nikdy sa nezmierilo s tým, že sa stav na ČHŽ vyvíja tak ako vyvíja. A tak, namiesto toho, aby sa kauzy dostali do jasného svetla a začali sa rieši, volí sa taktika skupinového smerového kriku, ktorý o niekom prehlási, že je blázon a netreba mu veri. A že sa začne spomína (na inom webe) aj nacionalistická karta... Nuž, odvracanie pozornosti ako vyšité. Treba sa drža faktov, vážení, a tie ukážu, kde je pravda. Zvl᚝, keď sa ukazuje, že veža vecí (ktoré vytýkajú KOTP, že prečo tak nerobilo), v skutočnosti bola snaha realizova, ale boli zámerne niekým marené.

Pripomína mi to túto scénku: >>odkaz (http)<< Len podaktorí si už nechcú necha zo seba robi pripečené manželky.


Ostrava
Príspevkov: 30
01.12.2010 18:49 01.12.2010 18:49
 Re: Kauza ČHŽ

Krz: Kdyby se nikdy neobjevilo těch 900m kolejí, jaktože jsou na to znalecké posudky a tři kontroly je našly a je na to štempl? Kdyby bylo v nepořádku financování železničky, asi by to taky těm tunám kontrol vadilo... Pořád to vadí akorát KOTP a pár šotoušům kolem nich... A útočit pořád na to, že v minulosti se jezdilo na papíry vydávané ředitelem, je nyní trošku mimo. Zákon řekl, že to musí být jinak, tak se to začalo dělat jinak a vše je v pořádku. Ukažte mi na Balogu jediného strojvedoucího, který má v nepořádku papíry... Většina z nich jsou strojvedoucí z velké dráhy, popřípadě řidiči tramvají. A když se ještě vrátím k té nešastné nehodě, na velké dráze, ale i na jiných úzkých se stala řada nehod. Viníci byli potrestáni, chyby, které byly se napravily a tím je celý problém vyřešen.
Takže jak sám píšete, je třeba držet se faktů, nikoliv pomluv a různých výmyslů. Ono sám pan Kelo není žádný svatoušek, i co se týče Balogu. Třeba se pochlubí někdy sám, ikdyž tomu nevěřím. Zametat před vlastním prahem se moc nenosí, lepší je ukázat na souseda...

A abych ukázal význam SVPčka, díky němu a nově opravenému pluhu jsme nyní mohli bez potíží prohrnout cca 50cm sněhu, který na Balogu napadl. Nevím nevím, jestli by nám v tomto pomohlo Ci/učko. A když bylo vzpomenuto Ci/učko jakožto vozidlo do soupravy se Smoschem, jakou kapacitu má taková souprava? Když bychom se hodně snažili, nacpeme tam lidi z jednoho Baxu, no to není nic moc. A myslím si, že souprava sestavená ze Smoschewera, lesní pošty, malého výletu a dvou koster je taky dosti vzhledná.
S pozdravem Radim Škopec, webmaster čHž.sk


Administrátor
Bratislava
Príspevkov: 16865
02.12.2010 8:20 02.12.2010 8:20
 Re: Kauza ČHŽ

Rodny: nóó vidím, že prituhuje :eru: Začínam sa bavi ja: "Ono sám pan Kelo není žádný svatoušek, i co se týče Balogu. Třeba se pochlubí někdy sám, ikdyž tomu nevěřím. Zametat před vlastním prahem se moc nenosí, lepší je ukázat na souseda..."

Už dlhšiu dobu tipujeme, kedy nastúpia ažké kalibre a otvorí sa tajomná skrinka s čiernymi puntíkmi :kivicek:

Už je to tu! Tak von s tým nech všetci vedia čo vlastne ten vagabund ktorý nikdy v živote na Balogu nič neurobil a ani prstom tam nepohol a iba vykrikuje tam mohol takého strašného urobi?

Panstvo zábava sa začína: Rodny daj, ale začni s tými mojimi prúserami pri ktorých si sám bol. Alebo si iba čítal nejaké povesti???


Ostrava
Príspevkov: 30
02.12.2010 16:24 02.12.2010 16:24
 Re: Kauza ČHŽ

Dušane, já Tvoje eskapády vytahovat nebudu, jak jsem řekl, byl bych dosti překvapen, kdyby jsi se k nim dokázal přiznat sám... Dál tohle řešit nebudu, jak píšeš, boží mlýny melou, no a já dodám další citát:&quot;Na každou svini se voda vaří"... Uvidíme, kdo se bude smát naposled ;)