Dnes je: 11.04.2021 Meniny má Július
Používatežov online: 41 Používatežov v sekcii
Články a reportáže: 4
Registrovaných: 0 Anonymných: 41 Viac ...

Diskusia - novinky

Novinky, články, reportáže

Autor: : Bocco
Dátum zverejnenia: 02.01.2008 0:00:00
Zobrazení : 12990

 V nasledujúcich dieloch sa prenesieme do našich vežhôr Vysokých Tatier a v stručnosti si priblížime úzkorozchodné elektrické jednotky 420.9 a 425.9, žudovo povedané „Tatranské električky“, ako aj ich sestry 405.9 „zubačky“. Ich domovom je „dvojrozchodné“ rušňové depo Poprad, odkiaž denne vychádzajú na pravidelné, i posilové vlaky TEŽ – Tatranských elektrických železníc z Popradu na Štrbské pleso a zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice, v prípade „zubačky“ sústredenej v Štrbe, po ozubicovej trati Štrba – Štrbské pleso.
Niečo stručne o TEŽŠtrbské Pleso 1987 - Kalamita

Tatranské elektrické železnice sú ekologickou dopravou vo Vysokých Tatrách v obvode Tatranského národného parku TANAP. Jedná sa o najstaršie elektrifikované železnice na Slovensku, ktoré boli elektrifikované súčasne s výstavbou železnice, pôvodne označenou TEVD. Napájací systém je jednosmerný 1500V, traový rozchod 1000 mm. Otvorenie jednotlivých tratí bolo vykonané nasledovne: 17.12.1908 Poprad Tatry – Starý Smokovec 12 km 16.12.1911 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica 6 km 13.08.1912 Starý Smokovec – Štrbské pleso 18 km. TEŽ je horská tra s najväčším adhéznym stúpaním ŽSR, ktoré tvorí 59 promile a z 35 km celkovej dĺžky trate je 19 km vedená v oblúkoch, ktoré sú po prírodnej katastrofe, ktorá sa tu udiala 19.11.2004, v súčasnosti vežmi dobre vidie. V podstatnej časti sa smerovanie tratí i vzhžad niektorých staničných budov nezmenil dodnes. Za zmienku stoja len nasledovné zmeny:

V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v klasickom lyžovaní FIS 1970 bola na štrbskom plese vybudovaná nová spoločná železničná stanica TEŽ a OŽ (ozubnicovej železnice), ktorú poznáme v súčasnej podobe. Pôvodná tra sa za mostom (km 28,6) ponad potok Mlynica stočila pravotočivým oblúkom do malého zárezu, ktorý dodnes žahko nájdete (nachádza sa tesne pred mostnou estakádou pred žst.Štrbské pleso), a viedla dnešným turistickým chodníkom až priamo pred pleso na Štrbskom plese. Tu sa nachádza aj pôvodná staničná budova.


Pôvodná stanica TEŽ na Štrbskom plese – obrubník pred budovou je pôvodná hrana nástupiša 1986


Ponad Studený Potok, v úseku Stará Lesná – Tatranská Lesná prechádza jednotka 420.962 ako EOs 20122 dňa 8.8.1994

Takto to vyzeralo dlhé roky vo Výhybni Vyšné Hágy, jednotka 420.959 ako EOs
20021 čaká na vykrižovanie s protiidúcou električkou na Štrbské pleso (17.7.1997)


Vzácny záber zachytáva „trojčatᓠ420.951 a 420.961 na triangli vo Vežkom Slavkove 28.6.2001

Medzi zastávkou Popradské Pleso – VýhybňaVyšné Hágy bola vybudovaná výhybňa Štôla, slúžiaca hlavne na odstavovanie električiek počas MS FIS 1970. Jej využitie poslúžilo podža spomienok miestnych železničiarov aj pre odstavenie pracovných vlakov či vykládku uhlia pre Tatranské osady. V súčasnosti je výhybňa zrušená, výhybky boli demontované, no čas kožajiska odolávajúce úplnému zarasteniu žahko v popisovanom úseku (je to asi kilometer za Popradským plesom) nájdete aj dnes.


Aj toto je už história, prípojné vlaky 17.7.2002 v Tatranskej Lomnici - 420.966 EOs 8221, vedža je popradská 850.037 ako MOs 8418 smerom na Poprad


Výmena generácií na TEŽ – 425.960 EOs 8127 Štrbské Pleso – Tatranská Lomnica a
420.953 na EOs 8225 Tatranská Lomnica – Poprad v žst.Starý Smokovec 15.7.2002

Vybudovanie novej železničnej stanice v Poprade, ktoré bolo nazývané staničným komplexom rozchodu 1435 / 1000 mm, si v roku 1991 vyžiadalo celkové presmerovanie TEŽ v úseku Poprad Tatry – Vežký Slavkov do km 3,950 tzv. obchvatom Popradu. Nakožko v staničnom komplexe bolo vybudované nové nástupište TEŽ (posledné pôvodné nástupište bolo na súčasnom parkovisku osobných áut oproti autobusovej stanici), bola zrušená stará tra vedúca cez miestnu čas Vežká, kde zanikli dve zastávky Vežká a Vežká zastávka. Spojka zo žst.Poprad do depa Poprad viedla súčasným cestným nadjazdom na žilinskom zhlaví popradskej stanice, dnes vedie úvraou popri normálnom rozchode, s ktorým tu aj križuje. Pre úplnos uvádzam, že posledný spoj po starej trati cez Vežkú prešiel 22.10.1991 ako EOs 20064 o 7.24 hod. Pre úplnos treba poznamena, že vo Vežkom Slavkove vpravo v smere jazdy z Popradu sa nachádza kožajový triangel, slúžiaci v prípade potreby na otočenie elektrických jednotiek.


Pohžad na prechodné nástupisko TEŽ v Poprade. Pôvodné bolo o cca 200m ďalej na východ pred starou budovou stanice KBD. V pozadí rozostavané nástupisko TEŽ. 1985

Električka vychádza na provizórny most z Popradu do Vežkej. 1987

Provizórny most po ktorom premávali električky do depa a smerom do obce Vežká. Na moste boli semafory ako na priecestí – keď išiel vlak, autá museli stá. 1983

Výhybka po ktorej chodili električky do depa či do Vežkej. 1985

Pracovný vlak s TU 29 1001 na novom moste k novému nástupisku TEŽ 1990


Povinný záber“ zo Štrbského Plesa, 420.954 pripravený na odchod s EOs 20031, vedža
stojí 420.961 ako EOs 20033 (7.8.1994)


Aj toto je história – „Barónka“ 425.956 so znakom ŽSR na EOs 8218 križuje vo Vežkom
Slavkove s jednotkou 425.963, ktorá viezla EOs 8125 do Popradu (15.7.2002)A toto je súčasnos, pohžad zo 425.955 na odchádzajúci EOs 8110 s 425.964 vo Vežkom Slavkove 24.7.2007

Prevádzka elektrických osobných vlakov je zabezpečovaná plynule vďaka výhybniam vo Vežkom Slavkove, Pod Lesom, žst.Starý Smokovec, výhybni Tatranská Polianka a Vyšné Hágy. Prevádzku na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica zabezpečujú kyvadlovo dvojčlenne spojené súpravy, nakožko sa tu nachádzajú len zastávky bez možnosti križovania. Zavedený je tu aj ranný spoj Tatranská Lomnica – Štrbské pleso, podvečer opačný spoj. V Tatranskej Lomnici, kde bolo vybudované nové nástupište TEŽ, je podža cestovného poriadku u niektorých spojov vytváraný prípoj od MOs vlaku zo Studeného Potoku, ktorý by mal slúži pre turistov z Tatranskej Lomnice euro-campu. Žiaž takéto niekožko minútové prípoje existujú len na „papieri“, nakožko v Tatranskej Lomnici už nieje výpravca, ktorý by to zabezpečil a tak električka na Starý Smokovec na prípoj nečaká . Možno poveda, že samotná prevádzka električiek je takto zabezpečená bez meškaní či dlhších čakaní vo výhybniach, no nádväznos medzi TEŽ a vlakmi v Poprade je v niektorých prípadoch hrozná, čomu však nieje tento seriál venovaný. Maximálna traová rýchlos na TEŽ je 60 km/h, v súpravách 425.9 je samoobslužný systém ako v MHD, kde označenie cestovných lístkov kontrolujú vlakoví revízori každý deň a prakticky v každom vlakovom spoji.

Pohžad z vrátnice do depa Poprad, na výjazd čakajúce 425.952 + 963 + 965 (24.7.07)


Kométa“ EMU 26.001/TEVD 22 prechádza okolo meniarne v Starom Smokovci zo smeru Tatranská Lomnica, maniareň je dobre ukrytá v lese (30.7.1995)...


... a zhodným miestom prechádza 26.7.2007 EOs 8223 z Tatranskej Lomnice tvorený
jednotkou 425.9637 + 95

Zatiaž poslednou, aj keď tragickou udalosou, ktorá zasiahla do celkového života Vysokých Tatier a teda ja TEŽ, bola kalamita spojená s víchricou so „storočným vetrom“, ktorý sa prehnal Tatrami večer 19.11.2004. Následky prírodného živla sú katastrofálne, nakožko bol úplne zničený lesný porast od Vyšných Hágov prakticky po Tatranskú Lomnicu, čím sa úplne zmenil vzhžad našich vežhôr. My staršia generácia to vnímame o to horšie, nakožko husté lesy, v ktorých boli skryté hotely, chaty, osady vytvárali oázu kžudu a pohody. Pre súčasného fanúška železníc však na TEŽ vznikli nové, zaujímavé pohžady, ktoré oceňujú aj cestujúci v električkách. Pre úplnos dodávam, že najhoršia situácia bola v úseku Starý Smokovec – Štrbské pleso, na ktorom sa obnovila železničná doprava až 10.6.2005. Pred týmto krokom sa muselo vybudova nové trolejové vedenie, na zastávkach sa zabudovali unifikované tabule s názvom zastávky a vyznačením smeru hlavných staníc.


Jednotka 420.956 s EOs 8118 pred zastávkou Tatranské Zruby 23.6.2000....


...a o sedem rokov neskôr na zhodnom mieste, s jednotkou 425.963 + 964. (23.7.2007)

Duko&Palo,spracoval (Bocco)


To be continued
..............

Pozrite si tiež
Články a reportáže Tatranské Elektrické Železnice slovom i obrazom II.čas
Články a reportáže Tatranské Elektrické Železnice slovom i obrazom III.čas
Články a reportáže Tatranské Elektrické Železnice slovom i obrazom IV .čas
Verzia pre tlač Pošli priatežovi
Názory sa nemusia sa zhodova s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednos