Dnes je: 20.10.2021 Meniny má Vendelín
Používateľov online: 64 Používateľov v sekcii
Diskusné fórum: 5
Registrovaných: 0 Anonymných: 64 Viac ...

Diskusné fórum

  Registrujte sa na prispievanie
(1) 2 »
 Spodok   Predošlé vlákno   Ďalšie vlákno
Re: Trať 141

Príspevky: 1283
mathulo, odkedy chodia nákladné vlaky poda ZCP...2×751 tam chodí z toho dôvodu, že mašiny sa z Leopoldova nevracajú Rv do Prievidze, ale čakajú, kým neprídu z Kútov ložené wapky a tie potom berú.

Zaslané: 09.03.2011. 7:18
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 1907
aj v sobotu išli

Zaslané: 08.03.2011. 20:47
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 4189
Peťo pekná foto
Ja som sa akurát vrátil od trate keď išli.Bol som pri Agropodniku keď trúbili. Skoro ma porazilo. Minulý týždeň tuším tiež išli v utorok o 13.00 cez Zbehy. Dúfam, že budúci utorok ich už chytím.

Zaslané: 08.03.2011. 20:41
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
a ešte zboku...

Priložiť súbor:jpg  IMG_3203.JPG (401.87 KB)
11_4d76833443c56.jpg 1024X626 px

Zaslané: 08.03.2011. 20:27
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
Mathulo je to ten Pn 58740 pp - ťažko povedať z Leopoldova to pôjde možno v noci, alebo skoro ráno. Inak dosť ,, pravidelne´´ to chodí čo si všímam utorok, štvrtok a v sobotu . Po 141 od Zbehov je to medzi 12:00 -14:00 ak by si to chcel ísť fotiť.

Etše dnes na 5112 - 750.129

Priložiť súbor:jpg  IMG_3195.JPG (348.12 KB)
11_4d76826e66945.jpg 1024X669 px

Zaslané: 08.03.2011. 20:24
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 471
Zajtra nepôjdu?Aké majú číslo?
http://www.railpage.net/modules/xcgal/displayimage.php?pid=10044
Podľa tohto by to mal byť Pn 58740 avšak tento vlak by mal byť podľa ZCP napr v Zbehoch o 1:20 a mala by tam ísť iba 1x751

Zaslané: 08.03.2011. 20:06
_________________
Verejnosti málo známa no predsa krásna >>odkaz (http)<<
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
Vlado práve som bol doma, vďaka za sms. Takže aspoň takto dokumentačne. Boli To 751.128 + 027 :merci:

Priložiť súbor:jpg  IMG_3182.JPG (358.46 KB)
11_4d767426e22d7.jpg 1024X671 px

Zaslané: 08.03.2011. 19:23
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 1907
stetol som na stanici keď som vystúpil z vlaku v Leopoldove

Zaslané: 08.03.2011. 14:18
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 4189
Cez Zbehy práve prešli Wapky smer Leopoldov

Zaslané: 08.03.2011. 13:02
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 1283
Ja si myslím, že niečo sa nájde. Pozri u susedov, akí boli teraz šikovní PSŽ. Ešte aj Rv jazdu využili.

Zaslané: 05.03.2011. 19:10
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
Inak elektrifikácia trate sa pripravovala a vymeriavala niekedy v 90. rokoch. Behali tu traja zememerači. Vtedy som sa s nimi rozprával, že čo vymeriavajú. Ktovie kde to skončilo...

No a henten zosuv. Pochybujem, že nájdu na to ešte niekedy peniaze. Pokiaľ tade nebude chcieť niekto niečo reálne voziť , tá trať je odsúdená na zánik :381:

Zaslané: 05.03.2011. 19:05
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 1283
To už nie je odo mňa.

Zaslané: 05.03.2011. 19:00
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
A je tam aj toto. Že by Sci - fi?


Bude sa niekedy elektrifikovať trať v Hlohovci?
Podľa v súčasnosti pripravovaného Záväzného pokynu pre investorskú prípravu stavby: „ŽSR, Elektrifikácia trate Šurany – Nitra - Leopoldov“ projektová dokumentácia by mala byť pripravená v rokoch 2011 -2012.
Podľa stratégie ŽSR elektrifikácia trate Nitra - Leopoldov je plánovaná na roky 2015 – 2016.

Zaslané: 05.03.2011. 18:57
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 1283
S odpoveďou som sa v redukovanej miere chcel pochváliť aj Tebe, ale takto, keď sa to zverejňuje, zas v budúcnosti "vyhrajú" informovanejší a ja si môžem ísť húsky pásť.

Zaslané: 05.03.2011. 18:56
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
No asi hej, skopíroval som to zo stránky ŽSR..

Zaslané: 05.03.2011. 18:53
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 1283
Akože to čo má byť? Ten mail som písal ja !

Zaslané: 05.03.2011. 18:46
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
Cvakneme si tam ešte niekedy niečo:


Dátum: 01.03.2011
Vyjadrenie pre: všeobecne
Železničná trať Lužianky- Zlaté Moravce
Chcel by som sa opýtať, či Železnice Slovenskej republiky plánujú opraviť zosuvmi poškodené úseky trate 141 v úseku Lužianky - Zlaté Moravce a či sa s traťou dobudúcna počíta ako s prevádzkovanou. V ND pláne vlakotvorby ZSSKC sa uvádza Mn vlak 87321 / 83720 Lužianky-Žirany-Jelenec a späť, a na základe toho, že bol v pláne uvedený aspoň pp-podľa potreby, si myslím že sa s opravou trate počíta.
Robia sa aktuálne nejaké práce súvisiace s obnovou prevádzky? Počul som o prieskumných vrtoch.
Dňa 30.7.2010 došlo po lokálnej prietrži a prívalových zrážkach k porušeniu stability zemného telesa v násype v km 10,620 – 10,650 na trati Zlaté Moravce – Lužianky. Na uvedenom úseku trate došlo k zosunutiu pravého násypového svahu. Šmyková plocha začína cca 1,40 m od osi koľaje (za hlavami podvalov) a v tomto mieste došlo k poklesu zeminy telesa o cca 1,7 m, dĺžka telesa porušeného zosunom je 30 m (viď fotodokumentácia). GPK nebola pri zosune narušená. Teleso v danom úseku je v násype o výške cca 13 m. Po zistení poruchy ŽSR okamžite vylúčil trať z prevádzky.
Pri obhliadke bolo zistené, že pravdepodobnou príčinou zosunu časti telesa je kombinácia viacerých faktorov, najmä nepriaznivý vodný režim v zemine (permanentne zamokrená ílovitá zemina v jadre násypu vplyvom vztlakových podzemných vôd a tým nepriaznivé ovplyvnenie pomeru síl v telese pri prenose zaťaženia), nevhodný sklon násypových svahov (odhad max. 1 : 1,75 – vzhľadom na zeminu použitú pri stavbe telesa mal byť zvolený miernejší sklon resp. malo byť použité odstupňovanie min. dvoch sklonov, čo zrejme v súvislosti s väčším záberom pozemkov nebolo priechodné. Obhliadkou nebolo zistené zatláčanie telesa do podložia, čo však nevylučuje, že aj tento faktor zohral čiastočnú úlohu pri vzniku poruchy stability telesa.
Na základe zistených skutočností bola komisiou navrhnutá sanácia telesa v nasledovnom rozsahu:
• Vybudovanie zaťažovacej lavice pri päte násypu šírky 13,0 m a výšky max. 5,0 m
• Rozobratie násypu v dĺžke 40 m (od km 10,614 do km 10,654) vrátane znesenia koľajového roštu, vybudovania svahových stupňov až do úrovne pláne železničného spodku s následným dosypaním telesa do profilu minimálne polopriepustnou zeminou (nekontaminovaný výzisk z čistenia ŠL, „odpadový“ materiál z lomu prírodného kameňa a pod.) s tým, že sklon novobudovaného svahu bude 1 : 2,25
• Vybudovanie zemnej priekopy za pätou zaťažovacej lavice (nahradenie existujúcej priekopy pod porušeným svahom, ktorá bude zasypaná zaťažovacou lavicou)
• Pred začiatkom realizácie sanačných prác by bolo vhodné vykonať jednoduchý IG prieskum so zameraním na určenie modulov pretvorenia v telese a v podloží násypu (penetračné skúšky) ako aj jadrový vrt na určenie zloženia zemín v telese a v podloží telesa. Po vyhodnotení tohto prieskumu by v prípade potreby boli navrhnuté stabilizačné opatrenia eliminujúce pokles podložia pod telesom násypu (napr. vápenno – cementové resp. štrkopieskové pilóty na zvýšenie únosnosti podložia).
V súčasnosti nie je v možnostiach ŽSR realizovať sanačné práce formou "údržby" v tak veľkom rozsahu (nedostatok vhodnej mechanizácie a veľký rozsah prác – investičná akcia) a navrhujú sanáciu násypu zadať na realizáciu externému prostrediu.
Realizácia sanácie a sprevádzkovanie trate bolo požadované na zaradenie do plánu investičných stavieb na rok 2011. Pre značne obmedzené finančné prostriedky sa stavba do plánu investícii nedostala. Do budúcnosti sa samozrejme počíta s prevádzkou na tejto trati. V súčasnej dobe sa na sanácii zosuvu nevykonávajú žiadne práce pre nemožný prístup (je potrebné vybudovať spevnenú prístupovú komunikáciu k päte zosuvu po cudzích pozemkoch - polia, v dĺžke cca 250 m).

Zaslané: 05.03.2011. 18:41
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
No keď prechádzala 750.129 na 0S 5047 bolo na dlhú dobu po slnku

Priložiť súbor:jpg  3.JPG (362.30 KB)
11_4d32c0cdce618.jpg 1024X683 px

Zaslané: 16.01.2011. 10:56
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
Potom sa na chvíľu objavili slnečné lúče

Priložiť súbor:jpg  2.JPG (329.89 KB)
11_4d32c07291321.jpg 1024X683 px

Zaslané: 16.01.2011. 10:54
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
Re: Trať 141

Príspevky: 7383
Dnešné tmavé ráno v Zbehoch

Priložiť súbor:jpg  1.JPG (301.09 KB)
11_4d32c034f393c.jpg 1024X683 px

Zaslané: 16.01.2011. 10:53
Presunúť príspevok do iných aplikácii Presun
(1) 2 »
 Vrch   Predošlé vlákno   Ďalšie vlákno

[Pokročilé vyhľadávanie]
 Registrujte sa na prispievanie 
Môžete zobrazovať vlákna.
NEmôžete vytvárať nové vlákna.
NEmôžete prispievať.
NEmôžete upravovať svoje príspevky.
NEmôžete mazať svoje príspevky.
NEmôžete pridávať hlasovania.
NEmôžete> hlasovať.
NEmôžete používať prílohy.
NEmôžete samostatne prispievať.
Vlákno prehliada:   1 Anonymných