Nasazení moravských „es“ v GVD 2007/2008.

Dátum 11.02.2008 0:00:00 | Kategória: Zahraničné reportáže

 Okénkem do historie si snad každý vybaví moravské „esa“ ř.363 v někdejší flotile přerovského depa čítající několik desítek strojů této řady. Zajímavostí tehdy bylo, že v jednu dobu zde byly všechny lokomotivy počínaje 363.001, konče 363.042 plus nějaké další (např. 363.087). To se postupem času měnilo až byly všechny stroje přesunuty hlavně do dep Ostrava a Brno.
V loňském roce se esa opět hýbaly a to z důvodu odčlenění ČD Cargo od ČD a.s., kdy došlo k přesunům některých lokomotiv ř.363 do „Carga“ a tak již kupříkladu nespatříme v odlišných nátěrech fotograficky lákavé 363.009, 363.015 či 363.037 v čele osobních vlaků. Jistou náplastí za tuto skutečnost je nasazení lokomotiv v reklamních nátěrech u DKV Brno. Pro připomenutí je následující seznam odlišných nátěrů v DKV Brno a SOKV Ostrava:


- 363.009 červená s šedými doplňky
- 363.015 v reklamním nátěru ČD Cargo
- 363.019, 363.021 v reklamních barvách Čez
- 363.033 v reklamních barvách Relay
- 363.037 šedomodrá kombinace
- 363.039 vydavatelství Grand Princ
- 363.087 žlutý pruh ve tvaru blesků
- 362.119, 362.121, 362.166 opatřeny reklamním nátěrem Poštovní spořitelny.
- 363.160 dva odstíny modré doplněné krémovým pruhem
- 363.161, 363.162, 363.163 dva odstíny modré doplněné žlutým pruhem

V následujícím odstavci je uvedena aktuální dislokace dvousystémových lokomotiv ř.362 a 363 na Moravě:

ČD Cargo (SOKV Ostrava):

363: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 022, 025, 026, 028, 029, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 041

ČD a.s. (DKV Brno Maloměřice)

362: 060, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175
363: 001, 002, 017, 019, 021, 023, 024, 027, 030, 033, 039, 040, 042, 056, 064, 087, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 128, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 169
A nyní již k samotnému provozu.

1 . díl ř. 362 ČD, DKV Brno Maloměřice

Ohlédnutím zpět zjistíme že v roce 1990 byl vyroben prototyp 362.001 a u něj další výroba skončila. Po rozdělení ČSD obě nástupnické správy jak ČD tak ŽSR/ZSSK přistoupily ke kroku spočívajícím ve výměně převodovek (i podvozků) mezi stroji ř.363 a 162. U ZSSK jsou modernizované lokomotivy označovány jako ř. 362 s postupným evidenčním číslem počínaje 362.002 a původní čísla byla opuštěna. Naproti tomu u ČD proběhla do roku 2007 výměna na celkem dvaceti strojích ř. 363, na kterých bylo přeznačeno pouze řadové označení, tedy 362 a původní číslo zůstalo zachováno, proto je možné spatřit např. 362.171 i když 171 strojů ř.362 není. Změna, nebo „zrychlení“ spočívá mimo podvozků a převodovky také v osazení bezpečnostních čelních skel a tlumičů vrtivých pohybů podvozků. Prvních šest es bylo „zrychleno“ již v roce 1993, další tři v roce 1994. Po šesti letech se provedla výměna u čtyř „es“ a to v zimě 2000/2001. V roce 2006 přibyly do flotily „rychlých es“ tři stroje a v roce 2007 také tři. Zatím poslední modernizovanou lokomotivou je 362.170. V tomto roce je plánována „výměna podvozků“ mezi stroji 363.158 a 162.052, které budou následně přeznačeny na 362.158 a 163.252 (u zpomalení lokomotivy ř.162 na řadu 163 se připočítává k původnímu číslu 200).

V následující tabulce jsou uvedeny stroje, které byly upravovány.


Všechny stroje ř.362 ČD byly od počátku dislokovány v DKV Praha, kde byly nasazovány většinou na vlaky kategorií R, IC a EC do Brna/Břeclavi a z Břeclavi do Petrovic u Karviné. K 12.12.2004 přešly všechny tehdejší lokomotivy ř.362 do DKV Brno a jejich flotila je postupně doplňována. V provozu je možné je spatřit na trati Břeclav – Brno – Pardubice (Havlíčkův Brod) – Praha a na trati Břeclav – Bohumín. Již se nesetkáme s ř. 362 v Petrovicích u Karviné, neboť přepřah na polský stroj se provádí v Bohumíně. Občas taky „rychlé eso“ zaskočí za porouchaný stroj ř.350 ZSSK na vlacích EC mezi Prahou a Břeclaví (Bratislavou) a naopak ř.363 celkem běžně zaskakuje za ř.362.

V současném GVD 07/08 jsou vystavovány brněnské stroje ř.362 a ř.363 ČD v šesti turnusových skupinách pro turnusovou potřebu celkem 42 strojů a to takto:
- TS 301 a TS 302 pro celkem 16.strojů ř. 362
- TS 303, TS 304, TS 305 a TS 306 pro celkem 26. strojů ř.363

TS 301: „Od Prahy přes Břeclav do Bohumína“

Jedná se vlastně o dva turnusy (14+1), které vznikly z jednoho původního patnáctidenního.V tomto turnuse jsou obsaženy všechny rychlíky a vlaky vyšší kategorie na trati Břeclav – Olomouc a Břeclav – Bohumín, rychlíky na trati Brno – Bohumín a nově vedené expresy Brno – Praha. K doplnění vozí ještě čtyři rychlíky na trati Brno – Havlíčkův Brod – Praha. Zajímavostí je snad jen noční obrat v pracovní dny 50452/54053 Ostrava – Pardubice.


TS 302: „Rychlíkový“

Jednodenní oběh začínající kromě svátků v Bohumíně na R 830 do Brna, poté R 674 do Prahy a zpět stejnou trasou na vlacích R 679 do Brna a kromě soboty na R 843 do Bohumína.


Stroj 362.060 projíždí zastávkou Brodské s vlakem IC 131 dne 30.01.2005


Rychlík 276 „Slovan“ v čele s 362.112 odjíždí ze stanice Kúty dne 21.09.2007


362.118 poblíž Rohatce zastávky 22.09.2005 foto: Leoš Tomančák


„Spořitelna“ 362.119 projíždí v čele R 802 Záhlinicemi, 22.04.2007


362.120 odstupuje od vlaku v žst. Břeclav, 28.01.2008


Zimou poznamenaná 362.120 na vlaku R 809 v Přerově, 24.01.2007


362.120 poblíž Světlé nad Sázavou 27.05.2007 na vlaku R 276 foto:Lukáš Procházka


„Spořitelna“ 362.121 na čele vlaku EC 102 připravena k odjezdu z Přerova, 18.08.2007


362.122 přiváží vlak EC 103 do Břeclavi, 20.06.2007


Večerní „sametové“ setkání v Přerově, 362.122 (R 810) a 362.118 (EC 105) dne 17.11.2007


362.124 se blíží ke státní hranici ČR/SR dne 20.12.2004 s vlakem IC 130


362.165 posunuje v žst.Břeclav 14.01.2008


K Nedakonicím se blíží R 803 se strojem 362.165, 13.04.2007


„Spořitelna“ 362.166 objíždí soupravu v Břeclavi, 05.04.2007


362.167 necelý kilometr od státní hranice ČR/SR s vlakem R 276 dne 23.07.2004


Z Otrokovic odjíždí 362.167 na rychlíku k Břeclavi,18.08.2007


362.168 v Brně-Lesné 26.08.2005 foto:Leoš Tomančák


362.170 na čele R 800 projíždí Břeclaví Přednádražím, 08.01.2008


362.171 Břeclav „na Dyji“, 24.05.2007


362.171 pózuje v pozadí mimořádně s 362.003, Břeclav 24.08.2007


Příjezd vlaku EC 105 do Ostravy Svinova s 362.172, 02.03.2007


„Eso s kiblem“ čili 362.173 a EN57.1003 v Petrovicích u Karviné, 30.05.2007


362.175 projíždí Rohatcem, 14.02.2007 foto: Leoš TomančákV příštím díle se podíváme na moravské „esa“ ř.363 DKV Brno Maloměřice

Autor textu a foto : TheoKojak, spracoval : Bocco
Článok zverejnený na Železničný.net
https://www.zeleznicny.net

URL tohoto článku je:
https://www.zeleznicny.net/modules/AMS/article.php?storyid=51