Fotopozdrav z Fiľakova…

Dátum 20.02.2009 0:00:00 | Kategória: Fotoreportáže

 Zaujímavé a nie moc fanúšikmi železníc navštevované miesto v sieti železníc ŽSR je zaiste malý, možno povedať železničný uzol Fiľakovo. Námet na malé pozastavenie v staničke, položenej pod Fiľakovským hradom, v kilometrickej polohe 146,260 počítanej z Budapešti, nám dal svojimi zaujímavými fotografiami JuRa736, ktorý dokázal, že aj do možno neznámych končín sa oplatí vycestovať, lebo ako sa vraví, kto nebol vo Fiľakove, nebol na Južnom ťahu...Železničná stanica Fiľakovo tvorí súčasť pôvodnej trate Budapešť-Salgótarján-Lučenec- Zvolen (Vrútky), ako i konečnú stanicu trate Bánréve-Jesenské-Fiľakovo. Stanica je možno povedať prechodová pre rýchliky a zrýchlené vlaky relácie Zvolen – Plešivec – Košice, koncovou pre osobné vlaky zo smeru Plešivec a Somosköújfalu MÁV. Rýchliky vozia známe turnusové zvolenské 754.033,069,072 a 082, osobné vlaky „veľkými“ motormi 750, 754, alebo motorovými vozňami 810 a 812.


Zr1802 Gemeran,úsek Urbanka - Fiľakovo


Os 6216- Fiľakovo


Zr 1802 - Gemeran - Fiľakovo

Vychádzajú z nej manipulačné nákladné vlaky na Lučenec a Plešivec, nákladné vlaky do maďarskej Somosköújfalu, familiárne nazývanej „Šomoška“, vozené kvoli náročnosti trate a pochopiteľne prepravovanej záťaže dvojčlenne, prípadne s postrkom. V objekte stanice sa nachádza miestne depo, v ktorom zastihnete hlavne rušne 721,742,751,752. Prevádzka čmeliakov patrí i v týchto končinách pravdepodobne k histórií...


751 077- RD Filakovo


2 x 736 -RD Fiľakovo


Zr 1829 - Bodva - Fiľakovo

Nákladná doprava smerovaná zo Zvolena do Plešivca a Košíc je vedená mimo železničnú stanicu a to Fiľakovskou spojkou, ktorá začína v km 146,841 pred stavadlom 3 výhybkou číslo 38 a tiahlym oblúkom sa odkláňa od popisovanej stanice a vo Výhybni Urbanka, položenej v km 90,260 sa spája s traťou vedúcej z Fiľakova. Spojka je využívaná len nákladnou dopravou, prechádzajú tu zvyčajne „dvojičky“ 2x736 a 2x751.


triangel Fiľakovo


výhybka č.39 - Fiľakovo- vjazd na spojku


koniec fiľakovskej spojky


Pohľad na stavadlo 3 a dianie okolo neho ,autor foto : Jano


Pohľad na stavadlo 3 a dianie okolo neho,autor foto : Jano

Z historických objektov uvádzam aspoň starý bývalý koľajový triangel, ktorý odbočuje na plešiveckom zhlaví výhybkou číslo 20Xa z koľaje číslo 20 a na lučeneckej strane stanice výhybkou číslo 19Xb, slúžil na otáčanie parných rušňov, otočná dĺžka je 41 metrov. Otvorenie železničných tratí vo fiľakovskom uzle bolo nasledovné :
4.5.1871 Lučenec – Fiľakovo – Somosköújfalu MÁV
10.9.1873 Fiľakovo – Lenártovce – Bánréve MÁVPn 63113 ,úsek Fiľakovo-Urbanka


R 930- IpeľPn Filakovo - Plesivec 751 198-3


Netreba veľa slov , priložené fotografie presvedčia zaiste každého z Vás, že do Fiľakova sa naozaj vyplatí vycestovať.

Text : Jano, Palo,
Foto : JuRa736, Jano
Spracoval : BoccoČlánok zverejnený na Železničný.net
https://www.zeleznicny.net

URL tohoto článku je:
https://www.zeleznicny.net/modules/AMS/article.php?storyid=277