Die BAHN – Dresden

Dátum 28.01.2014 0:00:00 | Kategória: Zahraničné reportáže

Die BAHN – Dresden

V poslednú októbrovú sobotu som sa po dlhom čase vybral na návštevu našich západných susedov, z ktorej Vám prinesiem dve časti tohto článku. Prvú časť bude tvoriť zbierka fotografií zo stanice Dresden Hbf.


Dresden, alebo ak chcete Drážďany
V tomto meste som bol naposledy pred dvoma rokmi, počas Vianočných trhov, tento krát sa mi ale naskytla väčšia príležitosť zdokumentovať dianie na Hlavnej drážďanskej stanici.
Ako inak, čas na urobenie fotiek som využil počas preprahu a pobytu vlakov, ktorými som cestoval do a z Berlína.

Ranné dráždenie a SonderZug
Je krátko pred deviatou ráno a vlak EuroCity 176 Alois Negrelli nastavil včas na stanici Dresden Hbf. Tých 12 minút, ktoré vlak na tejto stanici trávi využijem na rýchle zdokumentovanie aktuálnej situácie. Veď stanica je zaliata lúčmi ranného slnka a navyše na odchod sa chystá mimoriadny parný vlak.
Zvláštny vlak vedený parných rušňom 35 1019-5 z Cottbusu do Děčína hl.n. na drážďanskom nástupišti vzbudzoval obdiv a záujem ako malých tak aj veľkých. Presne o 9. hodine za zvuku parnej píšťaly sa vlak dal do pohybu smerom k svojej cieľovej stanici.

parný vlak z Cottbusu počas pobytu na dážďanskej stanici

parný vlak z Cottbusu počas pobytu na dážďanskej stanici

bližší bočný pohľad na parný rušeň 35 1019-5

bližší bočný pohľad na parný rušeň 35 1019-5

ako za dávnych čias DR

ako za dávnych čias DR

SonderZug si obzerala a dokumentovala aj široká verejnosť a fotografi

SonderZug si obzerala a dokumentovala aj široká verejnosť a fotografi

je presne 9. hodín ráno a za zvuku parnej píšťaly sa zvláštny parný vlak vydáva do cieľa svojej cesty

je presne 9. hodín ráno a za zvuku parnej píšťaly sa zvláštny parný vlak vydáva do cieľa svojej cesty

posunujúci bastard 371.201 Gottlieb sa ako „páchateľ vrátil na miesto činu“ , teda vo svojej pôvodnej a dlhé roky domovskej stanici zachytený počas posunu od vlaku EC 176

posunujúci bastard 371.201 Gottlieb sa ako „páchateľ vrátil na miesto činu“ , teda vo svojej pôvodnej a dlhé roky domovskej stanici zachytený počas posunu od vlaku EC 176

elektrická lokomotíva 101.047-9 počas posunu, v pozadí najbrt bastard 371.201

elektrická lokomotíva 101.047-9 počas posunu, v pozadí najbrt bastard 371.201

Večerné dráždenie
Pri spiatočnej ceste z Berlína sme využili povinne miestenkový EuroNight /Mare/ 477 Metropol. Zo stanice Berlin Südkreuz sme kvôli čakaniu na zmeškaný vlak ICE odišli zmeškaní + 10minút, avšak cestovné časy pre tento vlak sú vytvorené skutočne ako pre parnú trakciu, pretože bez zastavenia sme do Drážďan prišli s náskokom – 20 minút. Namiesto pravidelného príchodu o 20.38 hod som z vozňa vystúpil o 20.18 hod. Metropol mal tak 50 minútový pobyt na stanici Dresden Hbf, ktorý som samozrejme využil na zdokumentovanie dopravnej situácie na stanici:

starší rýchlikový rušeň radu 120, čísla 118 krátko po zastavení EN 477 Metropol v stanici Dresden Hbf, rušeň tu svoju jazdu končí, bude nasledovať preprah za českého bastarda radu 371

starší rýchlikový rušeň radu 120, čísla 118 krátko po zastavení EN 477 Metropol v stanici Dresden Hbf, rušeň tu svoju jazdu končí, bude nasledovať preprah za českého bastarda radu 371

elektrická jednotka radu 442, čísla 117 ako osobný vlak do Lipska /Leipzig Hbf/.

elektrická jednotka radu 442, čísla 117 ako osobný vlak do Lipska /Leipzig Hbf/.

na kusých koľajach sa stretli: elektrická jednotka 442.117 ako osobný vlak do Lipska a motorový osobný vlak do Zhorelca /G?rlitz/ tvorený jednotkou 642.038

na kusých koľajach sa stretli: elektrická jednotka 442.117 ako osobný vlak do Lipska a motorový osobný vlak do Zhorelca /G?rlitz/ tvorený jednotkou 642.038

vlak linky S3 do Tharandtu tvoreného poschodovou netrakčnou jednotkou push-pull, ktorú tlačí rušeň radu 143, čísla 883

vlak linky S3 do Tharandtu tvoreného poschodovou netrakčnou jednotkou push-pull, ktorú tlačí rušeň radu 143, čísla 883

bližší pohľad na motorový osobný vlak do Zhorelca / G?rlitz/ tvoreného jednotkou 642.038

bližší pohľad na motorový osobný vlak do Zhorelca / G?rlitz/ tvoreného jednotkou 642.038

pražský bastard 371.003 počas posunu očakáva na svoj vlak

pražský bastard 371.003 počas posunu očakáva na svoj vlak

pohľad z hornej časti stanice smerom dole na vlaky na kusých koľajach

pohľad z hornej časti stanice smerom dole na vlaky na kusých koľajach

pohľad na vyčkávajúci bastard 371.003 z druhej strany

pohľad na vyčkávajúci bastard 371.003 z druhej strany

jednotka 442.311 počas pobytu na kusej koľaji

jednotka 442.311 počas pobytu na kusej koľaji

na nástupišti zastavil končiaci vlak linky S2, tlačený rušňom 143. 828

na nástupišti zastavil končiaci vlak linky S2, tlačený rušňom 143. 828

pohľad zhora na jednotku radu 442

pohľad zhora na jednotku radu 442

motorový osobný vlak linky SB 34 do Kamenice /Kamenz/ tvorený jednotkou 642.829 dopravcu VVO

motorový osobný vlak linky SB 34 do Kamenice /Kamenz/ tvorený jednotkou 642.829 dopravcu VVO

pohľad na tento vlak z opačnej strany

pohľad na tento vlak z opačnej strany

bastard 371.004 počas rozdelenia súpravy a pobytu s EN Phoenix

bastard 371.004 počas rozdelenia súpravy a pobytu s EN Phoenix

pohľad zhora na motorák do Kamenice a nemeckú push-pull súpravu

pohľad zhora na motorák do Kamenice a nemeckú push-pull súpravu

stretnutie prímestskej linky do Bad Schandau, ktorý vezie taurus a netrakčná jednotka push-pull a bastarda 371.003, ktorý s druhou časťou EN Phoenix pokračuje do Berlína

stretnutie prímestskej linky do Bad Schandau, ktorý vezie taurus a netrakčná jednotka push-pull a bastarda 371.003, ktorý s druhou časťou EN Phoenix pokračuje do Berlína

bastard 371.015 Václav po preprahu v čele EN 477 Metropol a vedľa stojaca jednotka 442.650

bastard 371.015 Václav po preprahu v čele EN 477 Metropol a vedľa stojaca jednotka 442.650

V nasledujúcej časti článku Vám predstavím fotograficky zachytený celodenný pobyt v Berlíne.

Text a foto: Andy

Článok zverejnený na Železničný.net
https://www.zeleznicny.net

URL tohoto článku je:
https://www.zeleznicny.net/modules/AMS/article.php?storyid=1561